Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

 

Nawigacja

Witamy na stronie internetowej Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 w Warszawie

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom komfortowe warunki. Zaangażowane i oddane grono pedagogiczne dba o rozwój swoich podopiecznych. Każdy jest dla nas ważny, dlatego kładziemy nacisk na indywidualne podejście i pobudzamy do twórczego myślenia i działania. Uczeń wymagający wsparcia zawsze je otrzymuje. Dużą wagę przywiązujemy do kontaktów z rodzicami. Mają oni możliwość korzystania z systematycznie prowadzonego dziennika  elektronicznego oraz dostęp do aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły. Dbając o wszechstronny rozwój młodzieży, duży nacisk kładziemy na kulturę fizyczną. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć modułowych z różnych dyscyplin sportu. Równocześnie nie zapominamy o działaniach wychowawczych. W pracy kierujemy się słowami naszego Patrona zawartymi w Społecznej Krucjacie Miłości.

photo